Het nieuws

KLEINE ONDERNEMERSREGELING WIJZIGT PER 01-01-2020

19 juli 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/nieuwe-kleineondernemersregeling

ZZP'ER MET ÉÉN OPDRACHTGEVER SOMS TOCH ONDERNEMER

06 maart 2012

Volgens een recentelijke uitspraak van de rechtbank Breda is het mogelijk dat een startende zelfstandig ondernemer toch ondernemer kan zijn, ondanks dat hij slechts 1 opdrachtgever heeft. Daarbij moeten wel een aantal zaken in ogenschouw worden genomen.

Het betrof een zzp'er die werkzaamheden verrichtte in de betonruwbouw. Op een gegeven moment heeft de man ontslag genomen en is als zelfstandige aan het werk gegaan. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en meldde zich aan als ondernemer bij de belastingdienst. Vervolgens investeerde hij in de aanschaf van een bedrijfsauto en eigen gereedschap. In de aangifte inkomstenbelasting paste hij de zelfstandigenaftrek- en de mkb korting toe. De inspekteur was het hiermee niet eens omdat hij vond dat betrokkene geen ondernemer was. Hij was in dat jaar immers werkzaam geweest voor hoofdzakelijk 1 opdrachtgever.

De belastingdienst hoort echter rekening te houden met meerdere criteria. De man profileerde zich naar buiten toe als ondernemer, hij bezat een eigen bedrijfsauto en gereedschap. Hij liep ondernemersrisico en kon zijn werkzaamheden in voldoende zelfstandigheid uitvoeren. Door de aard van de werkzaamheden was er sprake van langdurige opdrachten. Daarnaast verklaarde betrokkene dat hij actief bezig was geweest met het werven van nieuwe opdrachten. Dit was aannemelijk gezien de stijging van de omzet- en de toename van het aantal opdrachtgevers een jaar later. Betrokkene was dus zelfstandig ondernemer.Laughing

Let op! Dit is een heel specifiek geval. Bent u van mening dat u zzp'er bent en u hebt slechts 1 opdrachtgever. U maakt gebruik van de bedrijfsauto- en het gereedschap van de opdrachtgever. Als u dan ook nog eens geen debiteurenrisico loopt en u zich strikt aan de aanwijzingen van de opdrachtgever moet houden, houd u er dan rekening mee dat de belastingdienst dit kan aanmerken als een verkapt dienstverband. Niet alleen u, maar ook de opdrachtgever kan in dat geval "lastige" vragen van de belastingdienst verwachten.